email: şifre: yeni üye
Ana SayfaSiyasetGündemEkonomiDünyaSporYaşamTeknolojiSağlıkTasavvuf
Seyfi Usta [Bir de bizden dinleyin!] 11/23/2012

Seyfi Usta
Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...6

13-DALALET…..(Hidayet üzere olmamak)…(Takva sahibi olmayan hakiki müminlerin dışındaki bütün insanlığın bulunduğu durum) Bakara süresinin 16. Ve 175. Ayetlerinde konunun izahı gözler önüne serilmiştir.

Bakara 16- Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn.

İşte onlar, o kimselerdir ki, hidayet ile dalâleti satın aldılar. Fakat onların ticareti, onlara hiç kâr sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi.

Bakara 175- Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil hudâ vel azâbe bil magfireh(magfireti), fe mâ asberehum alen nâr.

İşte onlar ki hidayet karşılığında dalâleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir?

Allahü teala rad süresinin 27. ayetinde sadece ona yönelen (ulaşmayı dileyen) kişilerin hidayete ereceğini, diğerlerinin ise dalalette kalacağını açıklamıştır.

Rad 27- ...Kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb.

...De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

Piyasadaki meallerde ise dalalet karşılığında azgınlık ve sapıklık manası verilerek anormal davranışlar sergileyen insanlar kast edilmiş ve mana farklı yönlere çekilerek alakasız bir anlam yüklenmiştir…Hidayette olmayan herkesin dalalette olduğu iyi anlaşılabilir bir dille ayetlerde belirtilmiştir.

14-SIRATI MÜSTAKİM…(İstikametlenmiş yol)…(Ruhu Allaha ulaştıran yolun adı) Sıratı müstakim Allaha istikametlenmiş ruhu Allah ulaştıran yolun ismidir…Kişi Allahı dileyip mürşidinden tövbe aldığı anda mümin süresinin 15. Ayetine göre ruhu Allaha doğru yola çıkar…Ruh önce asrın imamının dergahına gider oradan da sıratı müstakime çıkar ve gök katları üzerinden 7. Gök katının sonundaki sitretül müntehaya oradan da  dikey olarak yokluğa geçer ve Allahın zatına ulaşarak o sığınağa sığınır…Hicr süresinin 41. Ayeti sıratı müstakimin nereye ulaştırdığını açıklanmaktadır.

Hicr 41- Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm.

 

Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”

Nisa süresinin 175. Ayeti ise kim Allaha sarılmayı (ulaşmayı) dilerse Allah onu rahmetin ve fazlın içine koyup onu kendisine ulaştıran sıratı müstakime ulaştıracağını buyurur.

Nisa 175- Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ.

 

Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, kendisine ulaştıran “Sıratı Mustakîm”e hidayet edecektir.

Piyasadaki meallerde ise sıratı müstakime doğru yol, dos doğru yol, dos doğru bir cadde, gibi hiçbir çözüm getirmeyen yuvarlak manalar vermişlerdir. Böylece hidayetin ve kurtuluşun bir ayağını da böyle kaydırarak insanları göz göre göre felakete sürüklemişlerdir.

15-HABLİLLAH…(Allahtan bir ip)…(Sıratı müstakim) Allahu tealanın insanlara uzattığı ipi sıratı müstakimdir..Çünkü o ip vasıtasıyla insanlar hidayete ermektedir…Allahı dileyip mürşidinden tövbe alan kişi tövbe esnasında ruhu sıratı müstakime doğru yol almaya başlar. Böylece kişi artık Allahın ipine sarılmıştır…Ali İmran süresinin 112. Ayetinde bu konu açıklanmaktadır.

Ali imran 112- Duribet aleyhimuz zilletu eyne mâ sukıfû illâ bi hablin minallâhi ve hablin minen nâsi…

 

Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar hariç…

Piyasadaki sahte meallerde ise küçük bir kısmı hariç büyük çoğunluğunda ip kelimesi bile geçmemektedir…Onun yerine Allahın güvencesine, emniyetine, himayesine, ahdine, gibi manalar verilerek sıratı müstakime ulaşmak ortadan kaldırılmıştır.İşin en garip tarafı ise sıratı müstakimi sırat köprüsüne çevirip uzun yıllardır kuranda olmayan bir kavramı insanlara anlatmışlar ve hikayelerle insanları hayret verecek şekilde inandırmışlardır..Kuranı kerimde sırat köprüsü diye bir köprü kesinlikle yoktur,  tamamen hayal ve uydurmadan ibarettir.

16-HABLİN MİNENNAS…(İnsanlardan bir ip)….(Mürşid) Ali İmran süresinin 112. Ayetinde Allahtan bir ip sıratı müstakim ve o yola kişiyi ulaştıran insanlardan bir ip olan mürşide sımsıkı tutunanların dışındaki insanlara bir başka deyişle, Allaha ulaşmayı istemeyenlere zillet damgasının vurulduğu ve cehenneme  girecekleri açıklanır. Kişinin ruhu sıratı müstakime mürşidinin önünde yaptığı tövbe ile gireceği için öncelikli olarak ip (mürşid) sonra ise sıratı müstakimdir.

Piyasadaki sahte meallerde ise insanlardan bir ip ibaresi, insanların güvencesine, ahdine, müminlerin ahdine gibi alakasız kelimeler yazılarak insanların en sağlam ipi olan hak mürşitler unutturulmaya çalışılmıştır. Piyasada olan 60 civarındaki sahte mealin 3-5 tanesinin dışındaki büyük kesim, ip kelimesinin dahi manasını vermemişlerdir.

17-MÜRŞİD..…(İrşad eden kişi)…(Allahın memuru) Allaha teslim olmayı dileyip ve Allah yoluna girip ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini  de Allaha teslim ederek Allahü tealanın okulundan mezun olan üst  seviyedeki Allah dostlarını bizzat Allahü Teala insanları irşad etmesi için görevlendirir.Mürşid Allah ile insan arasındaki bir köprü, rehber, kılavuzdur…

Mürşidi şirk diye insanlara tanıtanlar mürşidler’den ve tarikatlar’dan korkutan vehhabi zihniyetli bedevi bezirganlar şeytanların ellerinde nasıl bir oyuncak olduklarını öldükleri zaman kavrayacaklardır…Allahü Teala bir çok ayetinde mürşide tabiyyeti farz kılmıştır..Kehf süresinin 17. Ayetinde açıkça belirtmiştir ki, dalalette kalanlar için bir veli mürşid bulunmayacaktır…

Kehf 17- …men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen mürşidâ.

 

Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah'a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz.

Allahü Teala maide süresinin 35. Ayetinde Allaha sizi ulaştıracak vesileyi arayın diye emretmektedir.

Maide 35- Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn.

Ey âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah'a karşı takva sahibi olun ve O'na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O'nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.

Bu ayette geçen cihat nefsimizle yaptığımız cihattır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir..Kuranı kerimin daha bir çok ayetinde hak mürşide biat etmek farz kılınmıştır…Çünkü küçük bir öğrenci bile okula gittiği zaman öğretmenim sana ihtiyacım yok ben kendi kendime öğrenirim ve yaşarım şeklinde söylemesi nasıl mümkün değilse, Allah yolunda da o manevi yolu bilen bir kılavuz olmazsa olmazdır…

Günümüzde kendi kafalarına göre mürşit olarak Allahı, peygamberi ve kuranı kabul ederim başkasını tanımam diyenler aslında kendi nefslerini ilah edinmişlerdir…Allahın ayetlerini açıkça inkar etmektedirler..Allahü Teala her şeyi bir sebebe bağlamıştır..Doğa olaylarını bizzat Mikail as..yaptırır…İnsanların ve cinlerin canlarını Azrail as..aldırır…gibi….Kaldı ki peygamberlerin dahi bir mürşidi vardı….Cebrail as…

Unutulmamalıdır ki sahte  mürşitlere ve din bezirganlarına çok dikkat ediniz ve bir hacet veya istihare namazı kılarak Allahü teala’ya tevekkül ederek mutlaka ondan sorunuz mürşidinizi…Samimiyseniz Allahü Teala size mutlaka hidayetçinizi veya ona tabi olan birisini gösterecektir…Her saniyenizde Allahü Teala ve melekleri tarafından takip edildiğinizi hiçbir zaman unutmayınız.

Piyasadaki sahte meallerde ise mürşid kelimesine mana olarak dost, yardımcı, veli gibi manalar verilerek mananın aslını bozmuşlar ve insanların mutlaka hak mürşide biat etmesini ortadan kaldırdıkları gibi, adeta onu anımsatmamak için farklı farklı kelimeler kullanarak olması gereken manayı adeta yok etmişlerdir…Açıkçası 90 yıldır bu milleti mürşid’den ve tarikat’tan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmışlardır.

Devamı 7. Bölümde…..

Seyfi Usta, 11/23/2012

Bu yazı 11/23/2012 tarihinden itibaren toplam 6061 defa okunmuştur.


Yorumlar
Başlık
Yorum
Yorum yazabilmek için üye girişinizi gerçekleştirmelisiniz.


Yazarın son yazıları
 • Kendimize Gelelim Beyler...1 (8/25/2015)
 • Kendimize Gelelim Beyler...2 (8/25/2015)
 • Algı Şeytanları...1 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...2 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...3 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...4 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...5 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...6 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...7 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...8 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...9 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...10 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...11 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...12 (7/22/2015)
 • Algı Şeytanları...13 (7/22/2015)
 • Muhakkak ki İnsan Hüsrandadır...! (7/14/2015)
 • Helak Olma Vakti Yaklaşıyor...1 (6/18/2015)
 • Helak Olma Vakti Yaklaşıyor...2 (6/18/2015)
 • Helak Olma Vakti Yaklaşıyor...3 (6/18/2015)
 • İktidar Neden Kaybetti...1 (6/10/2015)
 • İktidar Neden Kaybetti...2 (6/10/2015)
 • İktidar Neden Kaybetti...3 (6/10/2015)
 • İktidar Neden Kaybetti...4 (6/10/2015)
 • Slogan Dindarları...1 (4/20/2015)
 • Slogan Dindarları...2 (4/20/2015)
 • Zavallı Ülkem...! (4/2/2015)
 • Din Baronları...1 (3/18/2015)
 • Din Baronları...2 (3/18/2015)
 • Bölücüler, Hükümeti Aldatıyor…! (3/11/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 1 (2/18/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 2 (2/18/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 3 (2/18/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 4 (2/18/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 5 (2/18/2015)
 • Erkek ve Kadın Nasıl Olmalı ? 6 (2/18/2015)
 • Piyonlar...1 (1/13/2015)
 • Piyonlar...2 (1/13/2015)
 • Piyonlar...3 (1/13/2015)
 • Cehaletin Sonu Rezilliktir...1 (10/23/2014)
 • Cehaletin Sonu Rezilliktir...2 (10/23/2014)
 • IŞİD Kültürünün Sorumluları... (10/14/2014)
 • Şike Spor...! (9/25/2014)
 • Sömürgen Hırsızlar, Doymayan Açlar...1 (9/10/2014)
 • Sömürgen Hırsızlar, Doymayan Açlar...2 (9/10/2014)
 • Kitapsızlar... (7/8/2014)
 • Hurafe Dünyası.....1 (6/21/2014)
 • Hurafe Dünyası.....2 (6/21/2014)
 • Mürşid Düşmanları.....1 (5/17/2014)
 • Mürşid Düşmanları.....2 (5/17/2014)
 • Nizam Önerileridir.....1 (4/16/2014)
 • Nizam Önerileridir.....2 (4/16/2014)
 • Nizam Önerileridir.....3 (4/16/2014)
 • Nizam Önerileridir.....4 (4/16/2014)
 • Demokrasi Denilen Kelime Yalan...! (1/25/2014)
 • Faili Meçhul… Aytunç Altındal… (11/22/2013)
 • Eyy Din Bezirganları, Yalvaracaksınız Günü Gelince Mihr'e.. (9/6/2013)
 • Başbakanımıza Hak Mürşid Gerek! (8/15/2013)
 • Yüzde 99’u Müslüman…mı...? (1) (4/20/2013)
 • Yüzde 99’u Müslüman…mı...? (2) (4/20/2013)
 • Yüzde 99’u Müslüman…mı...? (3) (4/20/2013)
 • Müslüm Baba'ya Veda... (3/4/2013)
 • Lanetli faizciler...! (12/26/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...1 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime…2 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...3 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...4 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...5 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime…7 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime…8 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...9 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...10 (11/23/2012)
 • Kuran meallerinde manası değiştirilen 33 kelime...11 (11/23/2012)
 • Helak olmaya doğru... (6/12/2012)
 • Keş nesil....2 (4/9/2012)
 • Keş nesil... (3/31/2012)
 • 3. Dünya savaşı kapıda... (12/20/2011)
 • Hidayetüzzaman... (11/15/2011)
 • Umursamaz uslanmazlar... (8/18/2011)
 • İslamın katili vehhabi zihniyeti !!! (6/7/2011)
 • Ehli sünnet alimleri...??? (4/20/2011)
 • Mezarcılar...! (2/22/2011)
 • Adnan Oktar Mehdi mi? (2/13/2011)
 • Bu ülke kimin? (2/13/2011)
 • İnsanlığı düşlemek... (8/23/2010)
 • Yeni Bir Ordu Kurulmalımı? (7/26/2010)
 • Aldatıldın Ey Halkım !!! (7/7/2010)
 • Çatır çatır geliyor... (6/25/2010)
 • Acı gerçekler... (6/17/2010)
 • Yazarlarımız
  Mü'min Kimdir? Dr. Abdulcabbar Boran
  Güneş ve Ay
  Avrupa'da tırmanan İslam Düşmanlığı Mustafa Seyit
  Ne Var? Ne Yok?
  Bindik Bir Alamete Lütfi Tümtürk
  Olaylar ve Yorumlar
  Siz de Evliya Olabilirsiniz! Sibel Yiğit
  Seyir Halleri
  Enerji Deposu ˝Fındık˝ Nazan Başoğul
  Tabiat Eczanesinden Reçeteler
  Evliya Olmak MÜMKÜN MÜ? 1. Bölüm Gönül Maraşlıoğlu
  Gönül Penceremizden
  Yakarışımsın Mehtap Abdi
  Bir Yürek Mesafesi
  Kendimize Gelelim Beyler...1 Seyfi Usta
  Bir de bizden dinleyin!
  SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ Gülay Ozan
  Gönül Erenleri
  Tebliğsiz adalet olur mu? Emek Durmuş
  Hayat Gibi
  SALİH AMELİ KİM YAPAR? Doğan Kuşman
  Olayın İç Yüzü
  Muhtelif Mustafa Oğuz
  Bakış Açısı
  ilahi aşk Saliha Güner
  Düşünce-Günce
  Bayramda Dişlere Dikkat Diş Doktoru Gülbeyaz
  Dişler Yolunda
  15.06.2013 Düsseldorf Konferans Ender Eker
  Almanya'dan
  655 Mustafa Müjdeci
  Her şey insan için
  NİCE BAYRAMLARA... Durdu Bahadır
  Hidayet Esintileri
  Tuz Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler B. Tugay Keçeci
  Evrenin Zerafeti
  Allah'a Ulaşmayı Dilemenin Hayatımızdaki Yansımaları Deniz Temuçin
  Bir İnsan Yetişirken
  Fizik aktivite ve kilo kontrolü Ayşe Müjdeci
  Sağlık Pınarı
  İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir? Mustafa G. Güler
  Kur'an ne diyor?
  Dedikodu nedir? İlkay Yılmaz
  Az Öz
  Bizim Terör Korkut Eser
  Politik Köşe
  BORSA VE BEKLENTİLER Salih Erdin
  Borsada bu hafta
  Diyarbakır:Teksas! Kudret Değirmenci
  Spor Gündemi
  Hasretine hasretim Ayten Qurbanova
  Umut Gülü
  Suç ve ceza Kenan E. Akmaz
  Belçika'dan
  Tek Allah'ın Tek Dini Halim Albayrak
  Dinlerin Birleştirilmesi
  Belirsizlik Sıkıntısı Meral Okan
  Tasavvuf
  Bulutların Üzerinde Olmak Ali Gürbüz
  Gül'e Özlem
  Evvel Zaman Icinde 4 İsmail Veyseloğlu
  Mavera
  Bilişim Köşesi Taha Erdem
  Bilim Köşesi
  Referandum İmtihanı Barış Aksoy
  Dünyadan
  Seven, Sevilen Kişidir! Şule Betül Dağ
  En Hayırlı Dost Kimdir
  Sana o kadar çok ihtiyacım varki Rabbim! Pervane Qarayeva
  Kalp Kalbe
  FASLIN ASLI YOK ŞİMDİ Zeren Çelebi
  muzik
  ©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.

  Siyaset | Gündem | Ekonomi | Dünya | Spor | Yaşam | Teknoloji | Sağlık | Tasavvuf