email
şifre


Beni hatırla [Yeni Üye]

“Zemzem” Suyunun Sırrı

Nazan Başoğul - Tabiat Eczanesinden Reçeteler

Nazan Başoğul ile

Tabiat Eczanesinden Reçeteler

Nazan Başoğul
Yazarın tüm yazıları


 

-“O saygıya lâyık ev” (Maide: 97). Allah’ın yeryüzünde övdüğü hususi mekân Kâbe...

-“Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, Mekke’deki (Kâbe)dir.” (Al-i İmran: 96).

-“Orada apaçık nişaneler, İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yol bakımından gidebilenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki; Allah bütün âlemlerden müstağnidir.” (Al-i İmran: 97).

“Kâbe” Allah’ın tecelli ettiği, bir takım manevî işaretlerin saklandığı, sevgilerin, kardeşliklerin çağladığı hususi mekândır.

Hususi mekân “Kâbe” ve insanın kalbi de Allah’ın tecelli ettiği yer olduğu için burası her an manevî bir hazza açılan pencerelerdir.

 

O mekânı sadece taştan ve kumdan ibaret zannedenler, Allah’ın tecellisinden, hidayet nurundan, iman bağından mahrum kimselerdir.

 

İlahî aşka, sevgiye, kardeşliğe, tevhide doymak isteyenlerin İlahî çekim alanına koştukları Kâbe’nin çok mübarek ve gıdalı suyu “zemzem” Rabbimizin insanlığa özel bir ikramıdır.

 

Zemzem’in tarihçesine kısaca bakarsak; Hz. İbrahim (A.S), Cenâb-ı Hakk’ın emri üzerine hanımı Hacer Validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su da yoktu. Hz. İbrahim, hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz. Hacer’e çok zor geldi. Ancak, kendilerini oraya bırakmasını Hz. İbrahim’e Cenâb-ı Hakk emrettiğine göre düşünmek yersizdi. Çünkü rızkı veren Allah, kendilerinin durumunu da görüyordu.

 

Bir müddet sonra Hz. İbrahim’in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya, su istemeye başladı. Annesi de ne yapacağını şaşırdı. Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı. Birini görebilmek ümidi ile sağa sola baktı. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Yedinci defa Merve’ye çıktığında bir ses işitti. Hz. Cebrail (A.S) bir yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce “dur, dur” manasında “zem, zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı. Bir taraftan da testisini dolduruyordu. Suyu aldıkça yerinde kaynıyordu. Testisi dolduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı. Bu arada Cebrail (A.S) Hz. Hacer’e hitaben:

 

“Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız.' diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın (Kâbe'nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenâb-ı Hakk o işin ehlini zayi etmez.” dedi.

 

İşte, Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu. Hz. Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde bıraksaydı, bu su bir ırmak olacaktı. Peygamberimiz (S.A.V) bir hadîslerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur:


“Allah, İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.”

 

 “İbrahim (A.S)’ın duası, Hacer’in teslimiyeti ve henüz küçük bir bebek olan İsmail (A.S)’ın hatırı için, Yüce Allah zemzemi böyle ortaya çıkardı.”

 

Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Rivayet odur ki; Zemzem kuyusu ve Hz. İbrahim-oğlu Hz İsmail yapımı Kâbe’nin olduğu mübarek topraklarda Allah’ın emir ve yasakları yaşanmaz olup, Cürhüm kabilesi Allah’a isyan edince zemzem suyu kurur Tâ ki Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunun yerini görene dek. Abdülmuttalip rüyasında gördüğü yeri kazar ve zemzem suyu tekrar çıkar. O günden beri Mekke’ye ziyarete giden hacılar bu sudan kana kana içer ve bu mukaddes sudan memleketlerine götürüp yakınlarına da ikram eder. Bu sebepledir ki; yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan zemzem kuyusunun suyu, dünyanın dört bir tarafına ulaşan tek su kaynağı olma özelliğini korur.

 

Şimdi, zemzem kuyusu modern bir kent görüntüsünde olan Mekke’de, Kâbe’nin Hacer-ül Esved taşının bulunduğu köşeden on dört buçuk metre uzakta, yer altında bir odada bulunuyor. Hac farizasını yapmak için Kâbe’yi ziyarete gelen Müslümanlar sebebiyle, kuyudan her yıl bir milyon metreküp su çekiliyor. Bilim adamlarını hayrete düşürüyor.

Zemzem Suyunun Sırrı Ne?

Müslümanlarca kutsal sayılan ve asırlardır milyonlarca metreküp su çekilmesine rağmen kaynağı hâlâ tespit edilemeyen ve denizden 8 km uzaklıkta bulunan zemzem kuyusu hakkında bilimsel çalışma yapılıyor.

Yer altı suları konusunda sahasında birkaç isimden biri olan Prof. Dr. Zekai Şen, zemzem kuyusunun şeklinin ve suyun özelliklerinin kendisini şaşırttığını belirtiyor. Şen, Suud Kralı’nın ısrarlı daveti ile Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nde yöneticilik yapıyor ve 500 kişilik bir ekiple, ilk tarihinden bugüne zemzem kuyusu ve suyunun kalitesi ve özelliklerini araştırıyor. Enstitüdeki görevine Kur’ân’a el basıp, stratejik bilgileri ve araştırmaların detaylarını anlatmamak üzerine yemin ederek başlayan Şen, “İmanlı bir insandım. Zemzem kuyusu hakkında araştırmalar yaptıkça imanım daha da arttı. Zira bilimin açıklayamadığı çok fazla şey var. Bilimin açıklayamadığı noktada iman devreye giriyor.” diyor.

Dünyanın en kurak bölgelerinden birisi olan Arap Yarımadası’nın da en kurak vadisinde bu kalitede ve bollukta bir suyun 1,5 metre derinlikten ve 1,5 metre çapındaki bir kuyudan çıkmasının mucizevî bir olay olduğunu dile getiren Şen, zaman zaman içindeki mineral oranları değişse ve debisi kısmen azalsa da zemzem kuyusunun yüzyıllardır su vermeye devam ettiğini söylüyor. Çok büyük motorlarla hac dönemlerinde yılda bir milyon metreküpten fazla su çekilmesine rağmen suyun bitmediğine ve çok fazla azalmadığına dikkat çeken Şen, zemzem kuyusunun kaynağı hakkında bilgi toplamaya çalıştıklarını anlatıyor. Üç ana hattan zemzem kuyusuna su geldiğini tahmin ettiklerini; ama tam olarak kaynağının neresi olduğunu bilemediklerini açıklayan Şen, suyun kaynağı hakkında yaptıkları araştırmada yüksekliği iki bin metreyi bulan Taif’e kadar gittiklerini, bu dağın her gün yağmur aldığını ve kuyunun kaynaklarından birisinin burası olabileceğini tahmin ettiklerini söylüyor.

Dünyada çok az sayıda bilim adamının yeraltı suları hakkında Şen kadar bilgisi ve birikimi var. Şen aynı zamanda Türk Su Vakfı’nın da başkanlığını yapıyor, su ve yeraltı suları hakkında uluslararası birliklerin yönetim kadrosunda bulunuyor. Bunun yanında dünyada bulunan yeraltı kuyularını inceleme yetkisine sahip çok az bilim adamından birisi. Bu kadar yetkin bir birikime sahip olan Şen, zemzem kuyusunun şeklinin kendisini çok şaşırttığını belirtiyor. Hiçbir kuyuda böyle bir şekille karşılaşmadığını, kabaca huniye benzeyen Zemzem kuyusunun bu şeklinin bile bir hikmeti olduğunu anlatıyor. Çünkü bu şekli suyun debisini düzenliyor. Artık büyük bir metropol olan Mekke’deki kanalizasyon ve su şebekesinin zemzem kuyusunu etkilememesi için devletin özel tedbirler aldığına değinen Şen, kuyunun 25-50 yıl sonrasına dair tahminler yapıldığını ve şimdiden buna göre planlar hazırlandığını aktarıyor.

Zemzem binlerce yıllık bir mucize

1,5 metre genişliğinde olan Zemzem kuyusundan binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekiliyor, kaynağının ise hala tam olarak bilinmemesi mucize olarak değerlendiriliyor. Zemzem kuyusunun yakınlarında irili ufaklı (birisinin adı Davut) birçok kuyu var. Ama bölgenin jeolojik yapısı gereği bu sular ya çok aşırı mineralli ya da tuzlu. Hiçbiri zemzem kadar mineral oranı dengeli ve kaliteli değil. Prof. Dr. Zekai Şen’e göre bu kuyular birbirine bu kadar yakın olmasına rağmen, hiçbirinin zemzemin normal değerlerine yaklaşamamasının bile bir mucize. Zemzem suyunun son yıllarda artan hacı sayısı sebebiyle bitme tehlikesi geçirdiğine dair söylentiler çıkmasına ise Şen, “Uzun süreyi kapsayan bilimsel öngörülerimize göre bitme ihtimali yok. Tabiri caizse kuyu derya gibi. Daha kaynağını bile tam bilmiyoruz; ama çok iyi miktarda su gelmeye devam ediyor. Ne kadar çekiyorsak kuyu o kadar su veriyor.” diyor.

Zemzem Duası:

«Allahumme innî es’eluke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min kulli dâin»

(Allah’ım! Senden faydalı ilim, bol rızk ve her türlü dert için şifâ niyaz ediyorum.)

Zemzem Suyunun Özellikleri

 

-         Açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir.

-         Tadı kendine has, özeldir.

-         Protonları yüksek bir sudur.

-         Dünyanın en içilebilir sağlıklı suyudur. (Dünya Sağlık Örgütü’ne göre)

-         Mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırır.

-         İçinde hiçbir bakteri ve mikro organizma bulunmayan tek sudur.

-         Kalp krizine şifadır.

-         Ne niyetle içilirse ona deva olan, her derde deva mübarek bir sudur.

-         Zemzem doğal gazlı bir içecektir. Karbonat, litrede 366 mg.’dır.

-         Zemzem suyunda kalsiyum ve mağnezyum tuzlarının oranının yüksek olması nedeniyle yorgun insanlar yüzlerine sürdükleri zaman ferahlanırlar.

     -    Alman kimyacılar, zemzem suyunun mayalama özelliğini keşfettiler. Zemzem normal su ile karıştırıldığında baskın gelip bütününü zemzem özelliğine çevirebilmektedir.

-         Besleyicidir, içinde birçok mineral barındırmaktadır.

-         Alüminyum, bakır, bikarbonat, bromür, çinko, demir, florürler, hidroarsenat, metaborik asidi, metasilikat, potasyum, radon, serbest karbondioksit, serbest oksijen, sodyum, sülfat içerir.

-         Hacer Validemize olduğu gibi annelere süt çoğaltıcı etkisi vardır.

-         Misafirlere ikram edilecek en güzel hediyedir.

-         Özellikle sıtmaya şifalıdır.

-         Baş ağrısını giderir.

-         Gözün görmesini ziyadeleştirir.

-         Onunla abdest almak sünnettir.

-         Bedene kuvvet verir.

-         Ebrar’ın içeceğidir.

-         Son araştırmalarda cilt kanserine sürüldüğünde, iyileşme süresini %80 hızlandırdığı görülmüştür.

-         Sağlıklı deriye sürüldüğünde kanser riskini %90 azaltmaktadır.

-         Yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

-         Zemzem suyu ile ovalanmış vücut, kışın karda çıplak gezilse üşünmez, yaz aylarında güneş altında terlemez.

-         Zemzem suyu kelliği engeller,

-         Zemzem suyunun değdiği yer, kırk gün kir tutmaz.

-         Lens kullananlar, bu suyu solüsyon olarak rahatlıkla kullanabilirler.

-         Göz damlası niyetiyle kullanılması halinde göz bozukluklarına iyi gelir.

-         Zemzem suyunun sadece terle vücuttan atıldığı, yaşayanlarca ifade edilmiştir.

-         Zemzem suyu senelerce dursa da,  asla bozulmayan tek sudur.

 

Sevgiye, aşka, “İlkbahar Gülünün” kokusuna koşanların maddî-manevî yıkandığı kâinatın merkezinde, İlahî çekim gücünü ve  maneviyatını ilk defa yaşayanlar, her dem orada olmak arzusunu hep kalplerinde titreyerek hissederler… Orada, saflarda gül hareleri olmak isterler…  Tüm isteyenlerin dualarının kabulü dileklerimizle…

 

Sıhhatle ve sevgiyle kalın…

29 Kasım 2009 Pazar

Son Yazılar

Nazan Başoğul
15.07.2019, Anne sütünden sonra pek çok besin öğesini içerdiği için mucize olarak adlandırılan tek besindir yumurta. İçerdiği protein diğer besinlere göre en kalitelisidir. Çünkü yumurta içinde bulunan protei...
Nazan Başoğul
08.05.2019, Tereyağı, yüzlerce yıldır yemeklerde ve kahvaltılarda kullanılan bir besindir. Artan sıcaklıkla kısa zamanda bozulabilen bir yiyecektir. Daha çok soğuk iklimlerin hüküm sürdüğü; Orta Asya-Rusya-Anada...
Nazan Başoğul
07.04.2019, Kenevir yağı kenevir bitkisinden çıkartılan yoğun, yapışkan ve reçineli bir maddedir. Belirli ülkelerde marihuananın yasal hale getirilme çabaları dolayısıyla son yıllarda çok popüler oldu.Cannabidi...
Nazan Başoğul
04.03.2019, Kenevir Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki cinsidir. Saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan kenevir, insanlık tarihinin e...
Nazan Başoğul
23.01.2019, Balkabağı, lifli yapısı ve su oranı yüksek içeriğiyle hafif ve besleyici bir meyvedir. Bu lezzetli meyvenin %90’ı sudan oluşur. Hem çekirdeği hem de meyvenin içi tüketilebilir. A, B, C, K ve E vitam...
Nazan Başoğul
20.12.2018, Buğday bitkisinden gelişip olgunlaşan taneler yüzyıllardır en çok tüketilen besin maddesidir. Buğday tanesinin yalnızca olgun hali değil gelişmemiş ham hali de besin olarak tüketilebilmektedir. Buğd...
Nazan Başoğul
18.11.2018, Botanik biliminde “Junglans Regia” olarak geçen ceviz ağacı, Mayıs ayında çiçeklenmeye başlayan bir bitki türüdür. Ceviz yaprağı geçmiş zamanlardan beri bir çok hastalık için şifa olarak kullanılır....


29.11.2009 tarihli haber arşivi

En Çok Okunan Makaleler

Nazan Başoğul
11.05.2010, Kabakgiller familyasındandır. Cırtatan kavunu, Eşekhıyarı, Ebu Cehil Karpuzu, Acıdüvelek, Acıdülek, Yaban hıyarı, Çakal kavunu olarak da bilinir.Sarı çiçekli, tüylü, çok yıllık, otsu bir sürünücü bitk...
Nazan Başoğul
11.09.2013, Yaşadığımız dünya her geçen gün biraz daha kirleniyor, doğallığını kaybediyor. Kuraklık, sel felaketleri derken insanoğlu zor günler- zor anlar yaşamak, ölümcül hastalıklarla boğuşmak durumunda kalı...
Nazan Başoğul
23.03.2011, Geliştirilen saklama teknikleri ve yatak limonculuğu sayesinde, yılın her zamanında limon adlı meyvesini piyasada bulabildiğimiz Limon ağacı, Turunçgiller'dendir. Anayurdu Hindistan ile Uzakdoğu ...
Nazan Başoğul
09.03.2010, “Hani siz, “Ey Musa biz (her zaman kudret helvası, bıldırcın eti) bir yemeği yemeye katlanamayız. Rabbine bizim için dua et de toprağın yetiştirdiği acur, sebze, sarımsak, mercimek ve soğandan versin”...
Nazan Başoğul
22.03.2012, Kabak Çekirdeği; Kabak (Cucurbita) türlerinin çekirdeğidir, tohumudur. İçeriği; Kabak Çekirdeği; sabit yağ, karotenoidler, biraz uçucu yağ, kukurbitin isimli amino asit, rezin, B, E, K vitamini içe...
Nazan Başoğul
16.11.2011, Latince adı Crataegus monogya olan alıç bitkisi, birçok kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıklarında kullanılacak bitkilerin başında gelir. Genellikle anjin, ateroskleroz, konjestif kalp yetmezliği ve hip...
Nazan Başoğul
17.02.2010, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” bilmecesiyle hafızalara kazınan nar; çiçeği, kabuğu ve kırmızı taneleriyle hususi bir meyvedir. İnsanlığın ilk tanıştığı meyvelerden biri olduğu düşünül...

En Çok Okunan Güncel Haberler

Japonya'da FETÖ Okulu Kapatıldı
Japonya’nın Şibuya bölgesinde bir FETÖ okulu kapatıldı.
Mayıs'ta İşsizlik Düştü
Mayıs ayı işsizlik oranı %9.7 olarak gerçekleşti.
ABD Ürünlerine Ek Vergi
ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı.
Brunson'a İkinci Ret
ABD'li Brunson ile ilgili adli kontrol ve yurt dışı yasağının kaldırılması ikinci kez reddedildi.
Ekonomide İyiye Gidiş Başladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ekonomide iyiye gidişin başladığını söyledi.

Yazarlar

Dr. Abdulcabbar Boran
Mustafa Seyit
Lütfi Tümtürk
Sibel Yiğit
Seyfi Usta
Nazan Başoğul
Gönül Maraşlıoğlu
Mehtap Abdi
Gülay Ozan
Ender Eker
Deniz Temuçin
Mustafa G. Güler
Emek Durmuş
Mustafa Oğuz
Saliha Güner
Diş Doktoru Gülbeyaz
Mustafa Müjdeci
Durdu Bahadır
B. Tugay Keçeci
Ayşe Müjdeci
İlkay Yılmaz
Korkut Eser
Salih Erdin
Kudret Değirmenci
Ayten Qurbanova
Meral Okan
Kenan E. Akmaz
Halim Albayrak
Ali Gürbüz
İsmail Veyseloğlu
Barış Aksoy
Taha Erdem
Şule Betül Dağ
Pervane Qarayeva
Zeren Çelebi

©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.