email: şifre: yeni üye
Ana SayfaSiyasetGündemEkonomiDünyaSporYaşamTeknolojiSağlıkTasavvuf
Halim Albayrak [Dinlerin Birleştirilmesi] 2/3/2010

Halim Albayrak
Hz İbrahim'in Hanif Dini
DİNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ - Ocak

Muhterem okuyucular, bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazı dizimizi Efendimizin himmetiyle başlatmayı bizlere nasip kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz.

Kıymetli okuyucular,biz her ne kadar dinlerin birleştirilmesi diye yazı dizimizde başlık kullansakta Allahu Tealâ Adem A.S dan Peygamber efendimiz S.A.V e kadar hiçbir nebi resul'üne Hanif dininin dışında bir din vahyederek vasiyet kılmamıştır. Ancak şeytan günümüzde dünyayı düşman fırkalara ayrılmıştır!

Halbuki; Allahû Tealâ'nın verdiği emir son derece nettir: Dînde fırkalara ayrılmayın!
Dünyamızın bugün içinde bulunduğu durum açıkça bir hercümerc ortamını ifade etmektedir. Bu hercümerc ortamı insanların dînde fırkalara ayrılmalarından kaynaklanmaktadır. İnsanların dînde fırkalara ayrılmalarına sebep olan ise şeytandır. Şeytanın bundan muradı her fırkadaki grubun, kendisinin dışındaki bütün gruplara düşman olmasını sağlamaktır. İnsanlık tarihi boyunca, iblisin en çok üzerinde durduğu ve başarı kazandığı konu düşmanlıktır.

Yapılan bir araştırmada dünya üzerinde 72 inanç türü tespit edilmiştir. Şu anda her dînin mensubu kendi dîninin en doğru olduğunu, diğerlerinin yanlış yolda olduğunu düşünmektedir. Hattâ, her dînin içinde bile bir grup insan, kendi dîninin dışındaki diğer dînlerin mensuplarını  kendisine düşman saymaktadır ve bu düşmanlığı körüklemekle meşguldür. Her dînin içinde bu tarz insanlar ne yazık ki vardır. Bir kısmı da sadece düşüncede kalmayıp bunu aksiyona taşımak suretiyle terörist davranışlarda bulunarak masum insanların kanlarını dökmektedirler.

Muhterem okuyucular Efendimiz Mehdi A.S ın önderliğinde dinler birleşecek. Tek Allah'ın tek dini olan Babamız İbrahmin Hanif dini yaşanacak ve yer yüzünde Asr-ı hidayet dönemi yaşanacak. Dünya üzerinde bir sulh ve sukun dönemi başlayacak.Hanif Dîninden Başka Bir Dîn olmadığı bütün dünya  tarafından anlaşılacak ve yaşanacaktır.

Günümüzde hanif dîninin gereği olan dostluğun ve yardımlaşmanın, kısaca saadetin yaşanması gerekirken; düşmanlıkların ön plana çıkarak dünya barışını tehdit eder hale gelmesi, Allah'ın insanlar için emrettiği hanif dîninin yaşanmadığını göstermektedir.

Bütün insanları yaratan, hepsine akıl veren Allah, bütün akılları tatmin edecek hukuku da belirler. İnsan haklarına riayetin en güzeli Rabb'imizin hudutlarına herkesin uymasıdır.

Allahû Tealâ, bütün insanları Allah'ın katındaki tek dîn olan hanif dîninin gereklerini yaşayabilecek olan özellikte yaratmıştır. Dîni yaratan da Allahû Tealâ, insanı yaratan da Allahû Tealâ 'dır.

30/RUM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfâ(hanîfen), fıtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkıllâh(halkıllâhi), zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya'lemûn(ya'lemûne).
Öyleyse vechini hanif olarak dîne (dînin kayyum olmasına) ikame et (kıyamda tut). Allah'ın o fıtratıyla ki, (Allah) bütün insanları (hanif) fıtratı ile yarattı. Allah'ın yaratmasında (ne dînde ne de hanif fıtratında) değişiklik olmaz. İşte bu kayyum olan (ezelden ebede kadar kıyamda kalacak, devam edecek) dîndir. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.

Allahû Tealâ'nın verdiği emir son derece nettir:

"Hz. İbrahim'in hanif dînini yaşayın. Dînde fırkalara ayrılmayın!"

42/ŞURA-13: Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muşrikîne mâ ted'ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
Dînde, onunla Hz. Nuh'a vasiyet ettiğimiz (farz kıldığımız) şeyi (şeriati); "Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın." diye Hz. İbrâhîm'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek, size de şeriat kıldık. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah'a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ulaştırır).

6/EN'AM-161: Kul innenî hedânî rabbî ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin) dînen kıyamen millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
"Muhakkak ki; Rabbim, beni hanif olarak Sıratı Mustakîm'e, kıyâmete kadar ayakta kalacak olan Hz. İbrâhîm'in milletinin dînine hidayet etti." de. Ve o, müşriklerden olmadı.

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu'minîn(mu'minîne).  
Şeytan, insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Mü'minlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi, iblise tâbî oldular.

Evet; Sadece Hz. İbrâhîm'in HANİF DÎNİ vardır!

Medeniyetler ittifakı ve Dünya barışı için tek çözüm:
HANİF DÎNİNDE BİRLEŞMEK..

 • İslâm diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur!
 • Hıristiyanlık diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur!
 • Musevilik diye hanif dîninden ayrı bir dîn yoktur.

Bunun dışındaki hiçbir fırkanın da, hanif dîninden ayrı bir dîni olamaz. Kısaca; dînler yoktur, sadece bir tek din vardır. O din, Hz. İbrâhîm (A.S)'in hanif dînidir. O din; Hz. Âdem (A.S)'in, Nuh (A.S)'ın, Hz. Musa (A.S)'ın, Hz. İsa (A.S)'ın dînidir. O din, Hz. Muhammed (S.A.V)'in dînidir. O dîn  bugün de bütün insanlığın dînidir.

Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'ân-ı Kerim'de,  Hz Musa AS ve ona tabi olanlarin,  Hz İsa AS ve ona tabi olan havarilerin ve Hz Muhammed SAV efendimiz ve ona tabi olan sahabenin yaşadığı 7 safha ve 4 teslimden oluşan hanif dini emir olunmaktadır. 

Bu din üç esası ihtiva eder:
1.      Tek Allah'a inanmak (vahdet),
2.      Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat meydana getirmek (tevhid)
3.      Ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi  Allah'a teslim etmek.

Öyle ise, bütün dînlerin birleşmesi Allah'ın emridir ve şarttır. Hanif dîninin emrettiği sulh ve sükûn dizaynı içerisinde, Allah'ın dostları olarak bir olmak, beraber olmak, birbirimize kucak açmak, geleceği birlikte kucaklamak şiarımız olmalıdır! Hepimiz barışın, dostluğun ve sevginin  temsilcileri olmalıyız.

Bir dinlerin birleştirilmesi konulu yazımızı hepinizin efendimizin himmetiyle hem ahret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek tamamlıyorum.Allah hepinizden razı olsun.

Halim Albayrak, 2/3/2010

Bu yazı 2/3/2010 tarihinden itibaren toplam 4475 defa okunmuştur.


Yorumlar
Başlık
Yorum
Yorum yazabilmek için üye girişinizi gerçekleştirmelisiniz.


Yazarın son yazıları
 • Tek Allah'ın Tek Dini (5/24/2010)
 • Hz İsa ve Havarilerinin Yaşadığı Din (4/24/2010)
 • Dünya Üzerindeki Dini Çalışmalar (3/25/2010)
 • Dinlerin Ortak Hedefleri (2/23/2010)
 • Yazarlarımız
  “Rabbinize icabet edin!” Dr. Abdulcabbar Boran
  Güneş ve Ay
  Avrupa'da tırmanan İslam Düşmanlığı Mustafa Seyit
  Ne Var? Ne Yok?
  Kurtuluş İslam Birliğinde Lütfi Tümtürk
  Olaylar ve Yorumlar
  Allah'sız Adalet Mümkün mü? Sibel Yiğit
  Seyir Halleri
  Mehdi Resul’ü İnkar Edenlerin İbretlik Sonu..! Seyfi Usta
  Bir de bizden dinleyin!
  Nebevî Bir Uygulama ˝Hacamat˝ Nazan Başoğul
  Tabiat Eczanesinden Reçeteler
  “BU ASRIN MÜCTEHİD-İ VE OSMANLI ” Gönül Maraşlıoğlu
  Gönül Penceremizden
  Rabbin hiç terk etmedi seni Mehtap Abdi
  Bir Yürek Mesafesi
  SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ Gülay Ozan
  Gönül Erenleri
  Tebliğsiz adalet olur mu? Emek Durmuş
  Hayat Gibi
  ALLAH'I HAYATINDAN ÇIKARANLAR Doğan Kuşman
  Olayın İç Yüzü
  Muhtelif Mustafa Oğuz
  Bakış Açısı
  ilahi aşk Saliha Güner
  Düşünce-Günce
  Bayramda Dişlere Dikkat Diş Doktoru Gülbeyaz
  Dişler Yolunda
  15.06.2013 Düsseldorf Konferans Ender Eker
  Almanya'dan
  655 Mustafa Müjdeci
  Her şey insan için
  NİCE BAYRAMLARA... Durdu Bahadır
  Hidayet Esintileri
  Tuz Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler B. Tugay Keçeci
  Evrenin Zerafeti
  Allah'a Ulaşmayı Dilemenin Hayatımızdaki Yansımaları Deniz Temuçin
  Bir İnsan Yetişirken
  Fizik aktivite ve kilo kontrolü Ayşe Müjdeci
  Sağlık Pınarı
  İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir? Mustafa G. Güler
  Kur'an ne diyor?
  Dedikodu nedir? İlkay Yılmaz
  Az Öz
  Bizim Terör Korkut Eser
  Politik Köşe
  BORSA VE BEKLENTİLER Salih Erdin
  Borsada bu hafta
  Diyarbakır:Teksas! Kudret Değirmenci
  Spor Gündemi
  Hasretine hasretim Ayten Qurbanova
  Umut Gülü
  Suç ve ceza Kenan E. Akmaz
  Belçika'dan
  Tek Allah'ın Tek Dini Halim Albayrak
  Dinlerin Birleştirilmesi
  Belirsizlik Sıkıntısı Meral Okan
  Tasavvuf
  Bulutların Üzerinde Olmak Ali Gürbüz
  Gül'e Özlem
  Evvel Zaman Icinde 4 İsmail Veyseloğlu
  Mavera
  Bilişim Köşesi Taha Erdem
  Bilim Köşesi
  Referandum İmtihanı Barış Aksoy
  Dünyadan
  Seven, Sevilen Kişidir! Şule Betül Dağ
  En Hayırlı Dost Kimdir
  Sana o kadar çok ihtiyacım varki Rabbim! Pervane Qarayeva
  Kalp Kalbe
  FASLIN ASLI YOK ŞİMDİ Zeren Çelebi
  muzik
  ©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.

  Siyaset | Gündem | Ekonomi | Dünya | Spor | Yaşam | Teknoloji | Sağlık | Tasavvuf