email: şifre: yeni üye
Ana SayfaSiyasetGündemEkonomiDünyaSporYaşamTeknolojiSağlıkTasavvuf
Durdu Bahadır [Hidayet Esintileri] 9/3/2011

Durdu Bahadır
Dîn Adı Altında, Kur’ân’a Aykırı Hadis?? Dîni mi Yaşamaktayız?

    Esselamu aleykum ve rahmetulllahi ve berekatühü.    

   Günümüz İslâm tatbikatında dîni hadîslerle öğretmeye kalkanlar, İslâm’ı 5 şarta bağlamaktadırlar. Oysa hidayet, (Allah’a ulaşmayı dilemek) ve nefs tezkiyesinin yegâne vasıtası olan zikir,  tatbikattaki 5 şartın içerisinde yoktur. Bu aslî kavramlar olmadığında, geri kalan fizik vücuda ait vasıta emirler ile hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir.   

   Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadîsi şerifinde; “Öyle İnsanlar Vardır ki, Cehennemlik Amel İşlerler, Cennete Gidecekler. Öyle İnsanlar Vardır ki Cennetlik Amel İşlerler Ama Cehenneme Gideceklerdir.”  buyurmaktadır. Her hadîsin Kur’ân-ı Kerim ile karşılaştırması yapılsaydı, hiç kimse hadîste bahsedilen bu şeytanî tuzağa düşmezdi. Artık Diyanet  İşleri Başkanlığı’mızın bu konulara eğilmesinin zamanı gelmiştir. Kur’ân’a aykırı ne kadar uydurma hadîs varsa ayıklanmalıdır. Ümid ediyor ve öyle de temenni ediyoruz inşallah.    

   İslâm’ın 5 şartı (namaz, oruç, zekât, hac, kelime-i şehadet) cennetlik amellerdir, vasıta emirlerdir. Günümüzde insanlar, İslâm’ın 5 şartının içindeki cennetlik amelleri yapıyorlar ama “Allah’a ulaşmayı” dilemek ve nefsi tezkiye eden “zikir” bunların arasında yer almıyor. Allahû Teâlâ Kehf Suresinin 103, 104 ve 105. âyetlerinde bu durumu açıklamaktadır.

 18/KEHF-103: Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen).

 De ki: “Ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi?”

 18/KEHF-104: Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an).

Onlar, dünya hayatında amelleri (çalışmaları) sapmış (kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla) olanlardır. Ve onlar, güzel ameller işlediklerini zannediyorlar.

 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).

İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız.  

    Kişi Allah’a ulaşmayı dilemezse, Kehf-105’e göre kendi iradesiyle işlediği cennetlik amellerin hepsi boşa gitmektedir. Bu durumda geriye kendi iradesiyle işlediği şerr amellerin neticesinde kazandığı negatif dereceleri kalır ve bu negatif derecelerin, başkalarının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle kazandığı pozitif derecelerden fazla olması sebebiyle kişi cehennemi hak eder.

 39/ZUMER-65: Ve lekad ûhıye ileyke ve ilellezîne min kablik(kablike), le in eşrekte le yahbetanne ameluke ve le tekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).

 Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: "Gerçekten eğer sen şirk koşarsan (Allah'a ulaşmayı dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun." diye vahyolundu.  

     Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadîsinde: “Artık ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim için en çok korktuğum şey, karıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirktir.” buyurmaktadır.       Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için ruhun talebine uyarak, kalben Allah’a ulaşmayı dilemesi gerekir.

      Allahû Tealâ herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hanif dîninin muhtevasında 7 safha ve 4 teslim vardır.

1.Teslim: Ruhun teslimi.

2.Teslim: Fizik vücudun teslimi.

3.Teslim: Nefsin teslimi.

4. Teslim: İradenin teslimidir.  

39/ZUMER-53: Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min rahmetillâh(rahmetillâhi), innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ(cemîan), innehu huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

 De ki: "Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların üzerine hepsini mağfiret eder (sevaba çevirir). O, muhakkak ki O; Gafûr'dur (mağfiret eden), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderen)."

 39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).

Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

 30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn (muşrikîne).

O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın. Bir tek dileğin karşılığında günahları örtülen bu kişi, bu dileğin kendisine kazandırdığı pozitif derecat sebebiyle sevapları günahlarından fazla olan biri olur ve mutlaka cennete gidecektir.

 23/MU'MİNÛN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).

O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.  

Öyleyse insanı cehenneme götüren sebep; o kişinin Allah’a ulaşmayı dilememesidir. Cennete götüren sebep de, o kişinin Allah ulaşmayı dilemesidir. Kurtuluşumuzun yegâne kaynağı Kur’ân-ı Kerim bunu emretmektedir.  

O zaman “yeni bir dîn mi icat ediyorsunuz ?” diyenleri gerçeklere davet ediyoruz.

 Kalın sağlıcakla inşallah.       

                                                                                                                                              

Durdu Bahadır, 9/3/2011

Bu yazı 9/3/2011 tarihinden itibaren toplam 7466 defa okunmuştur.


Yorumlar
Başlık
Yorum
Yorum yazabilmek için üye girişinizi gerçekleştirmelisiniz.


Yazarın son yazıları
 • NİCE BAYRAMLARA... (8/18/2012)
 • Allah'a Kul Olmak / Şeytana Kul Olmak (10/2/2011)
 • Ramazan'a veda Bayram'a merhaba..! (8/29/2011)
 • Sevebilmek Yürek İster (3/28/2011)
 • Zayi edilen ömür (8/27/2010)
 • Ben kimim kime hasretim (8/12/2010)
 • Îmân'a ve Îslâm'a Kur'ân Çerçevesinden Bakış (3/23/2010)
 • Sevgi Ummanında Kaybolmak (3/11/2010)
 • İslâm Merdiveni (3/1/2010)
 • Ö l ü m (2/14/2010)
 • Mevsimler ve Teslimler... (2/5/2010)
 • Hadîs-i Şeriflerde Zikir (1/28/2010)
 • Zikir Neden En Büyük İbadettir (1/20/2010)
 • Neden Zaman Îmânı Kurtarma Zamanı (1/12/2010)
 • Biçâre İnsan (1/4/2010)
 • Bir Mutlu Günün Ardından (12/26/2009)
 • Gerçek Mutluluk (12/18/2009)
 • Muhteşemdi o gün hayat (12/5/2009)
 • Allah İçin Kurban Olmak (11/25/2009)
 • G u r b e t (11/17/2009)
 • Allah'a İnanmak Kurtuluş İçin Kâfi midir ? (11/11/2009)
 • Allah'a İnanmak Kurtuluş İçin Kâfi midir ? (11/11/2009)
 • Dalalette Kalan ve Kaybedenler (10/31/2009)
 • Ölü İken Dirilmek (10/21/2009)
 • Allah Hidayet versin (10/11/2009)
 • Sonbahar ve Sonbaharımız (9/30/2009)
 • Hakk Aldanmaz (9/25/2009)
 • Bayram Kapısı (9/16/2009)
 • Tövbe Kapısı (9/8/2009)
 • Yazarlarımız
  “Rabbinize icabet edin!” Dr. Abdulcabbar Boran
  Güneş ve Ay
  Avrupa'da tırmanan İslam Düşmanlığı Mustafa Seyit
  Ne Var? Ne Yok?
  Kurtuluş İslam Birliğinde Lütfi Tümtürk
  Olaylar ve Yorumlar
  Allah'sız Adalet Mümkün mü? Sibel Yiğit
  Seyir Halleri
  Mehdi Resul’ü İnkar Edenlerin İbretlik Sonu..! Seyfi Usta
  Bir de bizden dinleyin!
  Nebevî Bir Uygulama ˝Hacamat˝ Nazan Başoğul
  Tabiat Eczanesinden Reçeteler
  “BU ASRIN MÜCTEHİD-İ VE OSMANLI ” Gönül Maraşlıoğlu
  Gönül Penceremizden
  Rabbin hiç terk etmedi seni Mehtap Abdi
  Bir Yürek Mesafesi
  SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ Gülay Ozan
  Gönül Erenleri
  Tebliğsiz adalet olur mu? Emek Durmuş
  Hayat Gibi
  ALLAH'I HAYATINDAN ÇIKARANLAR Doğan Kuşman
  Olayın İç Yüzü
  Muhtelif Mustafa Oğuz
  Bakış Açısı
  ilahi aşk Saliha Güner
  Düşünce-Günce
  Bayramda Dişlere Dikkat Diş Doktoru Gülbeyaz
  Dişler Yolunda
  15.06.2013 Düsseldorf Konferans Ender Eker
  Almanya'dan
  655 Mustafa Müjdeci
  Her şey insan için
  NİCE BAYRAMLARA... Durdu Bahadır
  Hidayet Esintileri
  Tuz Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler B. Tugay Keçeci
  Evrenin Zerafeti
  Allah'a Ulaşmayı Dilemenin Hayatımızdaki Yansımaları Deniz Temuçin
  Bir İnsan Yetişirken
  Fizik aktivite ve kilo kontrolü Ayşe Müjdeci
  Sağlık Pınarı
  İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir? Mustafa G. Güler
  Kur'an ne diyor?
  Dedikodu nedir? İlkay Yılmaz
  Az Öz
  Bizim Terör Korkut Eser
  Politik Köşe
  BORSA VE BEKLENTİLER Salih Erdin
  Borsada bu hafta
  Diyarbakır:Teksas! Kudret Değirmenci
  Spor Gündemi
  Hasretine hasretim Ayten Qurbanova
  Umut Gülü
  Suç ve ceza Kenan E. Akmaz
  Belçika'dan
  Tek Allah'ın Tek Dini Halim Albayrak
  Dinlerin Birleştirilmesi
  Belirsizlik Sıkıntısı Meral Okan
  Tasavvuf
  Bulutların Üzerinde Olmak Ali Gürbüz
  Gül'e Özlem
  Evvel Zaman Icinde 4 İsmail Veyseloğlu
  Mavera
  Bilişim Köşesi Taha Erdem
  Bilim Köşesi
  Referandum İmtihanı Barış Aksoy
  Dünyadan
  Seven, Sevilen Kişidir! Şule Betül Dağ
  En Hayırlı Dost Kimdir
  Sana o kadar çok ihtiyacım varki Rabbim! Pervane Qarayeva
  Kalp Kalbe
  FASLIN ASLI YOK ŞİMDİ Zeren Çelebi
  muzik
  ©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.

  Siyaset | Gündem | Ekonomi | Dünya | Spor | Yaşam | Teknoloji | Sağlık | Tasavvuf