email: şifre: yeni üye
Ana SayfaSiyasetGündemEkonomiDünyaSporYaşamTeknolojiSağlıkTasavvuf
Dr. Abdulcabbar Boran [Güneş ve Ay] 3/18/2010

Dr. Abdulcabbar Boran
Devrin İmamı Kimdir?

Allahû Tealâ’nın irşada memur ve mezun kıldığı kişi sırasıyla ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de Allah’a teslim etmiştir. Ulûl’elbab makamındaki, kişiye yerlerin melekûtu gösterilmiş, sonra sırasıyla önce ihlâs makamına ulaşmıştır. Göklerin melekûtunun gösterilmesiyle salâh makamına ulaşmıştır.
Salâh makamının;
1. kademesinde, günahları örtülmuş,
2. kademesinde, Allahû Tealâ kendisine salâh nurunu vermiştir.
3. kademesinde, günahları sevaba çevrilmiştir.
4. kademesinde iradesini Allah teslim etmiştir.
5. kademesinde ise Allahû Tealâ o kişiye kalb gözüyle Zat’ını gösterdikten sonra “İrşada memur ve mezun kılındın” cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılmıştır.
6. kademesinde kavim resûlleri vardır.

Salâh makamının 6. kademesinde doğuştan seçilen resûller vardır. Devrin imamı her devirde yaşayan kavim resûlleri arasından Âli İmrân 179’a göre seçilir:

3 / ÂLİ İMRÂN - 179: Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib(tayyibi), ve mâ kânallâhu li yutliakum alel gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulih(rusulihî), ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm(azîmun).
Allah, habis olanı (kötüyü), temiz olandan (mü'min olanı, mü'min gözükenden) ayırıncaya kadar mü'minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere (mü'min olanla mü'min gözükenin bir arada olduğu bir durumda) terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek (gaybı bildirecek) değildir. Ve lâkin Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer (gaybı o resûlüne bildirir). O halde, Allah'a ve O'nun resûllerine îmân edin. Ve eğer âmenû olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için "Büyük Ecir" vardır.

Salâh makamının 7. kademesinde kavim resûlleri arasından seçilen Allah’ın tasarrufuna aldığı Devrin İmamı vardır.

Tasarrufta olan Devrin İmamının Allah ile konuşması ve Allah’ı görmesi Kur’ânı bir bütün olarak yaşamanın bir mükâfatıdır. Sadece devrin imamı değil 7 safha ve 4 teslimi yaşayan tüm Allah dostları, Allah ile konuşmuş ve Allah’ı görmüştür.

• Eşref Rûmi Hazretleri:
“Ol dost sultandır, ben Ona kul / Her dem yeni yeni nüzul”
(Her an Allahû Tealâ’dan inen, nüzul eden yeni şeyler)
“Andandır bu cümle usul”
(Ondandır her bahsimiz)

Görülüyor ki, Allahû Tealâ her an söylediklerini bu büyük velîye işittiriyor ve bu usul ile Eşref Rûmi Hazretleri, “Divan” ını vücuda getiriyor. Yani Divan’ın esası, hep Allah’dan nüzul eden, indirilen sözlerdir.
•  Yunus Emre:
“Çalaptır söylettirir / Yunus bilmez kendi hâl
Düşmüş idik Hak kaldırdı, birliğini bize bildirdi.”
(Allah bize söylettiriyor, Allah bize birliğini bildirdi diyor.

•  Ahmet Yesevî Hazretleri:
“Garip, fakir, yetimleri kıl sen şamdan / Parçalayıp azîz canın eyle kurban
Yiyecek bulsan cemîl ile kıl sen ihsan / Hak’tan işitip bu sözleri dedim işte.”
(Bunların hepsini Allah’dan işittiğini söylüyor Ahmet Yesevî Hazretleri.)

Demek ki Allah’ın sözlerini işitmek, Allah’dan emir almak sadece peygamberlere has bir olgu değildir. Allah’ın velîleri de böyle söylüyor. Kur’ân-ı Kerim de böyle söylüyor. Secde Suresi 24. âyette Allahû Tealâ, Allah’dan emir alan ve bu emirle insanları hidayete erdiren imamlardan söz ediyor:
 “Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle (Allah’dan alacağı emirlerle) insanları hidayete erdirsinler diye, sabrın sahibi olmalarından ve âyetlerimize yakîn hasıl etmelerinden dolayı.”

İşte mürşid o kişidir ki bu kademelerinin hepsini geçmiştir, daimî zikrin sahibidir, daha ötesi olan tesbihin sahibidir. Kendi iradesi varken o kişi kendi iradesiyle zikrederek daimî zikre ulaşmıştı. Ama bu kişi iradesini Allah’a teslim ettiği zaman artık kendi iradesi söz konusu değil. Bu sebeple Küllî irade o kişiyi kendi iradesi altına alır. Ve Küllî iradenin devreye girmesiyle birlikte o kişinin artık kendi iradesi yoktur.

Küllî irade Allah’ın iradesi değildir, Küllî irade Sünnetullah’tır. Öyleyse sizi kontrolü altına alan Küllî irade ne yapmanız lâzımgelirse onu birer, birer devamlı olarak size emretmek suretiyle neticeye götürür. Sizin için Allah’ın emirlerini Küllî irade yerine getirir artık. O sizin iradeniz değildir. Bu sebeple bu noktadan sonra yaptığınız şey kendi iradenizle olmayacağı için zikir olamaz, artık tesbihtesiniz.

Bunun için tesbih önemli bir aşamadır. Tesbihin sahibi olan kişi mutlak olarak irşad makamının sahibidir. İşte mürşid nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olan birisidir. Dört teslimi gerçekleştiren kişinin Allahû Tealâ tarafından “irşada memur ve mezun kılındın” cümlesiyle velî mürşid olarak tayin edilmesidir.

Allah’ın tayin ettiği mürşidler dışında hiç kimse Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de tarif ettiği mürşid hüviyetine giremez. Hasbelkader insanlar kendilerini irşad kademelerinde bulabilirler, mürşid olarak başa geçerler, vazife görürler ama hiçbir emri de Allahû Tealâ’dan alamazlar. Allah’ın irşad makamına tayin ettiği kişinin özellikleri bunlardır. Her devirde, irşad makamına tayin edilenlerin en üstünde devrin imamı vardır.

Sizler de bu dönemdeki Devrin İmamı’nın kim olduğunu merak ediyorsanız, dilemeniz halinde, 4 rekatlık bir hacet namazı kılarak bu kişinin kim olduğunu Allah’tan sorabilirsiniz. Bakara Suresinin 45-46. âyeti kerimeleri gereğince huşû sahibi kişiler, bu namazı kılarak cevabı Allah’tan alabilirler.

Hacet namazının, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece kılınması asıldır. Ama bütün gecelerde de kılınabilir. Gece saat 12’den sonra kılınır. Önce boy abdesti alınır, sonra Hacet Namazına niyet edilir.

1. Rekât: Subhâneke + Fatiha + 3 (defa) Âyetel Kursi
2. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri
Oturuş: Et tahiyyâtu
3. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri
4. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri okunur.
Oturuş: Et tahiyyâtu + Allâhumme Salli + Allâhumme Barik + Rabbenâ

Namaz tamamlandıktan sonra Allah’dan hacet neyse, o istenir. Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yanüstü yatılır. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Baş biraz sağa sola oynatılarak kulakta kalp atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı bir pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikri hafî ile (yani sessiz olarak içinden) zikredecektir. (Zikre başlamadan evvel 3 Âyetel Kursi okunur.)

Allah razı olsun.
  

Dr. Abdulcabbar Boran, 3/18/2010

Bu yazı 3/18/2010 tarihinden itibaren toplam 41069 defa okunmuştur.


Yorumlar
Başlık
Yorum
Yorum yazabilmek için üye girişinizi gerçekleştirmelisiniz.


Yazarın son yazıları
 • “Rabbinize icabet edin!” (9/1/2015)
 • Mü'min Kimdir? (6/13/2013)
 • Veren El Olabilmek... (5/29/2013)
 • Regaip Kandili, Rahmet ve Mağfiret (5/15/2013)
 • Mutlu Ederek Mutlu Olmak (4/22/2013)
 • KUTLU DOĞUM HAFTASI ÖZEL – Hadîs-i Şerif (4/15/2013)
 • Mutluluk Reçetesi (4/6/2013)
 • Musîbetler (3/29/2013)
 • MUTSUZLUK BİR KADER DEĞİLDİR! (3/15/2013)
 • Huzurlu ve Mutlu AİLE YAŞANTISI (10/1/2012)
 • AHİRET VE DÜNYA SAADETİNE MANİ OLAN BİD’ATLER - 3 (9/15/2012)
 • AHİRET VE DÜNYA SAADETİNE MANİ OLAN BİD’ATLER - 2 (8/31/2012)
 • AHİRET VE DÜNYA SAADETİNE MANİ OLAN BİD’ATLER - 1 (6/24/2012)
 • HANİF DÎNİ'NİN ESASI 7 SAFHA 4 TESLİMDİR! - 3 (4/14/2012)
 • HANİF DÎNİ'NİN ESASI 7 SAFHA 4 TESLİMDİR! - 2 (2/25/2012)
 • HANİF DÎNİ'NİN ESASI 7 SAFHA 4 TESLİMDİR! - 1 (2/13/2012)
 • DİNDE ZORLAMA VAR MIDIR? - 3 (1/28/2012)
 • DİNDE ZORLAMA VAR MIDIR? – 2 (1/11/2012)
 • DİNDE ZORLAMA VAR MIDIR? – 1 (12/25/2011)
 • TAKVA NEDİR-3: 5, 6, 7. Safha Takva (12/12/2011)
 • TAKVA NEDİR-2: 2, 3, 4. Safha Takva (12/3/2011)
 • TAKVA NEDİR-1: 1. Safha Takva (11/26/2011)
 • AF VE MAĞFİRET (3. Bölüm) (11/18/2011)
 • AF VE MAĞFİRET (2. Bölüm) (10/4/2011)
 • AF VE MAĞFİRET (1. Bölüm) (8/11/2011)
 • ZİKRİN DÎN’DEKİ YERİ VE ÖNEMİ (II. BÖLÜM) (7/28/2011)
 • ZİKRİN DÎN’DEKİ YERİ VE ÖNEMİ (I. BÖLÜM) (7/20/2011)
 • BİD’ATLER: (5/30/2011)
 • Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları - 3 (5/16/2011)
 • Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları - 2 (5/7/2011)
 • Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları -1 (4/25/2011)
 • KUTLU DOĞUM HAFTASI ÖZEL: (4/16/2011)
 • İSLÂM’DA AİLE, ANNE-BABA, ÇOCUK İLİŞKİLERİ (3/29/2011)
 • İNSANLAR STRESTEN NASIL KURTULABİLİR? (2/22/2011)
 • STRES NEDİR? (1/27/2011)
 • HAK MÜ'MİN KİMDİR? (1/16/2011)
 • Nîmetin kıymeti bilinmezse... (1/5/2011)
 • Hayır Allah’tan, Şer Nefsimizdendir (12/26/2010)
 • AHİR ZAMANDA (HİDAYET ÇAĞINDA) GELECEĞİ MÜJDELENEN MEHDİ RESÛL’Ü AÇIKLAYAN KUR’ÂN ÂYETLERİ - 2 (12/17/2010)
 • AHİR ZAMANDA (HİDAYET ÇAĞINDA) GELECEĞİ MÜJDELENEN MEHDİ RESÛL’Ü AÇIKLAYAN KUR’ÂN ÂYETLERİ - 1 (12/7/2010)
 • Dînde Zorlama Var mıdır? Yok mudur? (11/26/2010)
 • Sevgi Nedir? (11/16/2010)
 • TAKVA (11/4/2010)
 • Dîn Nedir? (10/24/2010)
 • MUHLİSLER (10/15/2010)
 • HİDAYETE VESİLE OLANLAR (9/30/2010)
 • EVLİYALIK (2. bölüm) (9/15/2010)
 • Kadir Gecesi (9/6/2010)
 • EVLİYALIK - (1. bölüm) (8/31/2010)
 • RAHMANI İNKÂR EDENLER, TAGUTU İNKÂR EDENLER (8/22/2010)
 • İhsanla Mürşide Tâbî Olmak Dînin Temelidir! (8/7/2010)
 • Kur'ân Hidayetle Okunur! (7/28/2010)
 • TASAVVUF 7 SAFHA HİDAYETİ YAŞAMAKTIR (7/17/2010)
 • MEHDİ (A.S) VE İSA (A.S)'IN KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ İŞARETLERİ-2 (7/4/2010)
 • MEHDİ (A.S) VE İSA (A.S)'IN KUR'ÂN-I KERİM'DEKİ İŞARETLERİ-1 (6/21/2010)
 • Ruh ve Nefs - 2.bölüm (6/9/2010)
 • Ruh ve Nefs - 1.bölüm (5/27/2010)
 • Tatbikattan Kaldırılan Mürşide Tabiiyet, Huşû ve Namaz (5/7/2010)
 • CEHENNEME GİDENLER DÜNYA HAYATINDA ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEYEN, SAĞIR DİLSİZ VE KÖRLERDİR (4/23/2010)
 • Allah'a Kul Olmak (4/2/2010)
 • Mutlu Olmak (3/25/2010)
 • Mürşid Kimdir? (3/11/2010)
 • Emanetlerin Allah'a Teslimi (3/4/2010)
 • İslâm Nedir? (2/25/2010)
 • Resûl'e İtaat Allah'a İtaattir (2/17/2010)
 • Kulları Müjdeleyen Devrin İmamı (2/10/2010)
 • İhlâs, İhlas ve Mürşid (2/1/2010)
 • Hidayet Üzere Olmak (1/27/2010)
 • Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma (1/19/2010)
 • Dîn Kardeşi Olmak (1/11/2010)
 • Sevgi Günleri (1/3/2010)
 • Tasarruf (12/26/2009)
 • Dalâlette Kalanlar İçin Bir Hidayetçi Yoktur (12/16/2009)
 • Bütün Nebîler İmamdır, ama her İmam Nebî değildir (12/9/2009)
 • Kalbin Nurla Dolması (11/30/2009)
 • Kalbe Nurun Girmesi (11/24/2009)
 • Bütün Nebîler Resûldür Ama Her Resûl Nebî Değildir [II] (11/16/2009)
 • Kimdir Allah'ın Verdiklerine Kanaat Eden? (11/8/2009)
 • Nebî Olmayan Melek ve Cin Resûller (10/31/2009)
 • Mehdi (A.S) bir Velî Resûl'dür! (10/24/2009)
 • Mehdi Resûl ile Birlikte Yol Tutmak (10/18/2009)
 • Resûl ve Nebî (10/11/2009)
 • Sıratı Mustakîm (10/6/2009)
 • Şeytan İnsanlar İçin Sadece Bir İmtihandır (9/27/2009)
 • Şirk (9/20/2009)
 • Zikir Ehli (9/6/2009)
 • Kur’ân-ı Kerim’i Hidayetle Öğrenmek ve Öğretmek (8/24/2009)
 • Yazarlarımız
  “Rabbinize icabet edin!” Dr. Abdulcabbar Boran
  Güneş ve Ay
  Avrupa'da tırmanan İslam Düşmanlığı Mustafa Seyit
  Ne Var? Ne Yok?
  Kurtuluş İslam Birliğinde Lütfi Tümtürk
  Olaylar ve Yorumlar
  Allah'sız Adalet Mümkün mü? Sibel Yiğit
  Seyir Halleri
  Mehdi Resul’ü İnkar Edenlerin İbretlik Sonu..! Seyfi Usta
  Bir de bizden dinleyin!
  Nebevî Bir Uygulama ˝Hacamat˝ Nazan Başoğul
  Tabiat Eczanesinden Reçeteler
  “BU ASRIN MÜCTEHİD-İ VE OSMANLI ” Gönül Maraşlıoğlu
  Gönül Penceremizden
  Rabbin hiç terk etmedi seni Mehtap Abdi
  Bir Yürek Mesafesi
  SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ Gülay Ozan
  Gönül Erenleri
  Tebliğsiz adalet olur mu? Emek Durmuş
  Hayat Gibi
  ALLAH'I HAYATINDAN ÇIKARANLAR Doğan Kuşman
  Olayın İç Yüzü
  Muhtelif Mustafa Oğuz
  Bakış Açısı
  ilahi aşk Saliha Güner
  Düşünce-Günce
  Bayramda Dişlere Dikkat Diş Doktoru Gülbeyaz
  Dişler Yolunda
  15.06.2013 Düsseldorf Konferans Ender Eker
  Almanya'dan
  655 Mustafa Müjdeci
  Her şey insan için
  NİCE BAYRAMLARA... Durdu Bahadır
  Hidayet Esintileri
  Tuz Hakkında Yanlış Bilinen Gerçekler B. Tugay Keçeci
  Evrenin Zerafeti
  Allah'a Ulaşmayı Dilemenin Hayatımızdaki Yansımaları Deniz Temuçin
  Bir İnsan Yetişirken
  Fizik aktivite ve kilo kontrolü Ayşe Müjdeci
  Sağlık Pınarı
  İlmel Yakîn, Aynel Yakîn ve Hakkul Yakîn hasıl etmek ne anlama gelir? Mustafa G. Güler
  Kur'an ne diyor?
  Dedikodu nedir? İlkay Yılmaz
  Az Öz
  Bizim Terör Korkut Eser
  Politik Köşe
  BORSA VE BEKLENTİLER Salih Erdin
  Borsada bu hafta
  Diyarbakır:Teksas! Kudret Değirmenci
  Spor Gündemi
  Hasretine hasretim Ayten Qurbanova
  Umut Gülü
  Suç ve ceza Kenan E. Akmaz
  Belçika'dan
  Tek Allah'ın Tek Dini Halim Albayrak
  Dinlerin Birleştirilmesi
  Belirsizlik Sıkıntısı Meral Okan
  Tasavvuf
  Bulutların Üzerinde Olmak Ali Gürbüz
  Gül'e Özlem
  Evvel Zaman Icinde 4 İsmail Veyseloğlu
  Mavera
  Bilişim Köşesi Taha Erdem
  Bilim Köşesi
  Referandum İmtihanı Barış Aksoy
  Dünyadan
  Seven, Sevilen Kişidir! Şule Betül Dağ
  En Hayırlı Dost Kimdir
  Sana o kadar çok ihtiyacım varki Rabbim! Pervane Qarayeva
  Kalp Kalbe
  FASLIN ASLI YOK ŞİMDİ Zeren Çelebi
  muzik
  ©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.

  Siyaset | Gündem | Ekonomi | Dünya | Spor | Yaşam | Teknoloji | Sağlık | Tasavvuf