email
şifre


Beni hatırla [Yeni Üye]

Devrin İmamı Kimdir?

Dr. Abdulcabbar Boran - Güneş ve Ay

Dr. Abdulcabbar Boran ile

Güneş ve Ay

Dr. Abdulcabbar Boran
Yazarın tüm yazıları

Allahû Tealâ’nın irşada memur ve mezun kıldığı kişi sırasıyla ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de Allah’a teslim etmiştir. Ulûl’elbab makamındaki, kişiye yerlerin melekûtu gösterilmiş, sonra sırasıyla önce ihlâs makamına ulaşmıştır. Göklerin melekûtunun gösterilmesiyle salâh makamına ulaşmıştır.
Salâh makamının;
1. kademesinde, günahları örtülmuş,
2. kademesinde, Allahû Tealâ kendisine salâh nurunu vermiştir.
3. kademesinde, günahları sevaba çevrilmiştir.
4. kademesinde iradesini Allah teslim etmiştir.
5. kademesinde ise Allahû Tealâ o kişiye kalb gözüyle Zat’ını gösterdikten sonra “İrşada memur ve mezun kılındın” cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılmıştır.
6. kademesinde kavim resûlleri vardır.

Salâh makamının 6. kademesinde doğuştan seçilen resûller vardır. Devrin imamı her devirde yaşayan kavim resûlleri arasından Âli İmrân 179’a göre seçilir:

3/ÂLİ İMRÂN-179: Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib(tayyibi), ve mâ kânallâhu li yutliakum alâl gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulihî, ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm(azîmun).
Allah, habis olanı (kötüyü), temiz olandan (mü'min olanı, mü'min gözükenden) ayırıncaya kadar mü'minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere (mü'min olanla mü'min gözükenin bir arada olduğu bir durumda) terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek (gaybı bildirecek) değildir. Ve lâkin Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer (gaybı o resûlüne bildirir). O halde, Allah'a ve O'nun resûllerine îmân edin. Ve eğer âmenû olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için "Büyük Ecir" vardır.

Salâh makamının 7. kademesinde kavim resûlleri arasından seçilen Allah’ın tasarrufuna aldığı Devrin İmamı vardır.

Tasarrufta olan Devrin İmamının Allah ile konuşması ve Allah’ı görmesi Kur’ânı bir bütün olarak yaşamanın bir mükâfatıdır. Sadece devrin imamı değil 7 safha ve 4 teslimi yaşayan tüm Allah dostları, Allah ile konuşmuş ve Allah’ı görmüştür.

• Eşref Rûmi Hazretleri:
“Ol dost sultandır, ben Ona kul / Her dem yeni yeni nüzul”
(Her an Allahû Tealâ’dan inen, nüzul eden yeni şeyler)
“Andandır bu cümle usul”
(Ondandır her bahsimiz)

Görülüyor ki, Allahû Tealâ her an söylediklerini bu büyük velîye işittiriyor ve bu usul ile Eşref Rûmi Hazretleri, “Divan” ını vücuda getiriyor. Yani Divan’ın esası, hep Allah’dan nüzul eden, indirilen sözlerdir.
•  Yunus Emre:
“Çalaptır söylettirir / Yunus bilmez kendi hâl
Düşmüş idik Hak kaldırdı, birliğini bize bildirdi.”
(Allah bize söylettiriyor, Allah bize birliğini bildirdi diyor.

•  Ahmet Yesevî Hazretleri:
“Garip, fakir, yetimleri kıl sen şamdan / Parçalayıp azîz canın eyle kurban
Yiyecek bulsan cemîl ile kıl sen ihsan / Hak’tan işitip bu sözleri dedim işte.”
(Bunların hepsini Allah’dan işittiğini söylüyor Ahmet Yesevî Hazretleri.)

Demek ki Allah’ın sözlerini işitmek, Allah’dan emir almak sadece peygamberlere has bir olgu değildir. Allah’ın velîleri de böyle söylüyor. Kur’ân-ı Kerim de böyle söylüyor. Secde Suresi 24. âyette Allahû Tealâ, Allah’dan emir alan ve bu emirle insanları hidayete erdiren imamlardan söz ediyor:
 “Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle (Allah’dan alacağı emirlerle) insanları hidayete erdirsinler diye, sabrın sahibi olmalarından ve âyetlerimize yakîn hasıl etmelerinden dolayı.”

İşte mürşid o kişidir ki bu kademelerinin hepsini geçmiştir, daimî zikrin sahibidir, daha ötesi olan tesbihin sahibidir. Kendi iradesi varken o kişi kendi iradesiyle zikrederek daimî zikre ulaşmıştı. Ama bu kişi iradesini Allah’a teslim ettiği zaman artık kendi iradesi söz konusu değil. Bu sebeple Küllî irade o kişiyi kendi iradesi altına alır. Ve Küllî iradenin devreye girmesiyle birlikte o kişinin artık kendi iradesi yoktur.

Küllî irade Allah’ın iradesi değildir, Küllî irade Sünnetullah’tır. Öyleyse sizi kontrolü altına alan Küllî irade ne yapmanız lâzımgelirse onu birer, birer devamlı olarak size emretmek suretiyle neticeye götürür. Sizin için Allah’ın emirlerini Küllî irade yerine getirir artık. O sizin iradeniz değildir. Bu sebeple bu noktadan sonra yaptığınız şey kendi iradenizle olmayacağı için zikir olamaz, artık tesbihtesiniz.

Bunun için tesbih önemli bir aşamadır. Tesbihin sahibi olan kişi mutlak olarak irşad makamının sahibidir. İşte mürşid nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olan birisidir. Dört teslimi gerçekleştiren kişinin Allahû Tealâ tarafından “irşada memur ve mezun kılındın” cümlesiyle velî mürşid olarak tayin edilmesidir.

Allah’ın tayin ettiği mürşidler dışında hiç kimse Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de tarif ettiği mürşid hüviyetine giremez. Hasbelkader insanlar kendilerini irşad kademelerinde bulabilirler, mürşid olarak başa geçerler, vazife görürler ama hiçbir emri de Allahû Tealâ’dan alamazlar. Allah’ın irşad makamına tayin ettiği kişinin özellikleri bunlardır. Her devirde, irşad makamına tayin edilenlerin en üstünde devrin imamı vardır.

Sizler de bu dönemdeki Devrin İmamı’nın kim olduğunu merak ediyorsanız, dilemeniz halinde, 4 rekatlık bir hacet namazı kılarak bu kişinin kim olduğunu Allah’tan sorabilirsiniz. Bakara Suresinin 45-46. âyeti kerimeleri gereğince huşû sahibi kişiler, bu namazı kılarak cevabı Allah’tan alabilirler.

Hacet namazının, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece kılınması asıldır. Ama bütün gecelerde de kılınabilir. Gece saat 12’den sonra kılınır. Önce boy abdesti alınır, sonra Hacet Namazına niyet edilir.

1. Rekât: Subhâneke + Fatiha + 3 (defa) Âyetel Kursi
2. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri
Oturuş: Et tahiyyâtu
3. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri
4. Rekât: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nâs Sureleri okunur.
Oturuş: Et tahiyyâtu + Allâhumme Salli + Allâhumme Barik + Rabbenâ

Namaz tamamlandıktan sonra Allah’dan hacet neyse, o istenir. Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yanüstü yatılır. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Baş biraz sağa sola oynatılarak kulakta kalp atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı bir pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikri hafî ile (yani sessiz olarak içinden) zikredecektir. (Zikre başlamadan evvel 3 Âyetel Kursi okunur.)

Allah razı olsun.
  

18 Mart 2010 Perşembe

Son Yazılar

Dr. Abdulcabbar Boran
12.05.2016, Muhterem okuyucular, bir yazımızda daha bizleri tekrar birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Nebîler Sultanı Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadîs-i şerifinde buyuruyor ki; "İhlâ...
Dr. Abdulcabbar Boran
01.09.2015, Muhterem okuyucular! Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir yazımızla daha sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yazımızda sizlere, Allah'ın insanlara olan davetine i...
Dr. Abdulcabbar Boran
13.06.2013, Sevgili okuyucular! Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir yazımızla daha sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yazımızda sizlere Kur’ân-ı Kerim’e göre mü’min kavramını aç...
Dr. Abdulcabbar Boran
29.05.2013, Sevgili okuyucular! Yeni bir yazımızla daha sizinle birlikte olmamızı nasip kıldığı için Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yazımızda toplumun ihtiyaç duyduğu birlikteliğin, güzel ahlâkın ...
Dr. Abdulcabbar Boran
15.05.2013, Muhterem okuyucular, Mübarek Üç Ayların hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimiz’den dileyerek bu haftaki yazımıza başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi her sene Recep Ayının ilk Cuma gec...
Dr. Abdulcabbar Boran
22.04.2013, Kıymetli Okurlarımız! Bir yazımızla daha sizlerle birlikte olmayı nasip kıldığı için Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükrederiz.  İslâmî Açıdan Fertlerin Davranış Biçimlerinin Önemi Nedir? Eski deyi...
Dr. Abdulcabbar Boran
15.04.2013, Sevgili okurlarımız, bir yazımızla daha sizlerle birlikte kıldığı için Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamdeder şükrederiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Kutlu Doğumu münasebetiyle bu haftaki yazımızda, O’nu...


18.03.2010 tarihli haber arşivi

En Çok Okunan Makaleler

Dr. Abdulcabbar Boran
18.03.2010, Allahû Tealâ’nın irşada memur ve mezun kıldığı kişi sırasıyla ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de Allah’a teslim etmiştir. Ulûl’elbab makamındaki, kişiye yerlerin melekûtu gösterilmiş, son...
Dr. Abdulcabbar Boran
13.06.2013, Sevgili okuyucular! Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir yazımızla daha sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yazımızda sizlere Kur’ân-ı Kerim’e göre mü’min kavramını aç...
Dr. Abdulcabbar Boran
25.12.2011,  Dînde Zorlama Yoktur! Eûzubillahimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir yazımızda biraraya getirdi. Sevgili okurlarımız bu haftaki yazımızda işleyeceğimiz ko...
Dr. Abdulcabbar Boran
11.01.2012,  Hidayet Kişinin İradesine Bağlıdır. Hiç kimse başka bir kimseyi Allah’a inansın diye, Allah’a ibadet etsin diye, Allah’a kul olsun diye zorlayamaz. Bu Allah kul arasında bir şeydir. Allahû Tealâ hi...
Dr. Abdulcabbar Boran
15.04.2013, Sevgili okurlarımız, bir yazımızla daha sizlerle birlikte kıldığı için Yüce Rabbimiz’e sonsuz hamdeder şükrederiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Kutlu Doğumu münasebetiyle bu haftaki yazımızda, O’nu...
Dr. Abdulcabbar Boran
29.03.2011, Bu yazımızda, İslâm’da aile hayatının bir başka bölümü olan anne-baba ve çocuklar arasındaki davranış biçimlerini gözden geçirmeye çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Öncelikle Allahû Teâl...
Dr. Abdulcabbar Boran
11.08.2011, Muhterem okuyucular, bir yazımızda daha sizlerle birlikte olduğumuz için Yüce Rabbimize sonsuz hamdeder şükrederiz. Konumuz: Af ve mağfiret. Allah nasıl affeder, nasıl mağfiret eder, af ve mağfire...

En Çok Okunan Güncel Haberler

Esed’in Kışlası TSK’ya Geçti
TSK, Suriye’de faaliyetlerine başladı.
PKK Paris’te Öcalan Posteri Astı
PKK üyeleri, Paris'te AFP binasına terör örgütü elebaşının resimlerini astı.
Trabzon'da Tarihî Hezimet
Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup oldu.
Esed Türkiye'nin Çekilmesini İstedi
Beşar Esed, Türkiye'nin İdlib’ten çekilmesini istedi.
Tatbikat 27. Gününde
Habur Sınır Kapısı çevresinde süren tatbikat 27 gündür sürüyor.
Çin Türk Büyükelçisinden Memnun
Başdanışman Abdülkadir Emin Önen, temmuz ayında Çin'in Başkenti Pekin’e Büyükelçi olarak atanmıştı.
Peşmerge ve Haşdi Şabi Çatıştı
Çatışma, Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde çıktı.
Melih Gökçek'ten Veda Havası
Melih Gökçek, "Bundan sonra daha güzel şeyler yapılacaktır." diye konuştu.
Türk Askerine Coşkulu Karşılama
Türk askeri İdlib’de sevgi gösterileriyle karşılandı.
İdlib'de Provokasyon
Esed, Türkiye'nin Afrin'i kuşatma herakatını da içiren İdlib intikalini provoke etmeye çalışıyor.

Yazarlar

Dr. Abdulcabbar Boran
Mustafa Seyit
Lütfi Tümtürk
Sibel Yiğit
Seyfi Usta
Nazan Başoğul
Gönül Maraşlıoğlu
Mehtap Abdi
Gülay Ozan
Ender Eker
Deniz Temuçin
Mustafa G. Güler
Emek Durmuş
Mustafa Oğuz
Saliha Güner
Diş Doktoru Gülbeyaz
Mustafa Müjdeci
Durdu Bahadır
B. Tugay Keçeci
Ayşe Müjdeci
İlkay Yılmaz
Korkut Eser
Salih Erdin
Kudret Değirmenci
Ayten Qurbanova
Meral Okan
Kenan E. Akmaz
Halim Albayrak
Ali Gürbüz
İsmail Veyseloğlu
Barış Aksoy
Taha Erdem
Şule Betül Dağ
Pervane Qarayeva
Zeren Çelebi

©2010 Hak Aynası, yazarlarımızın yorumları kendilerine aittir, gazetemiz için bağlayıcı değildir.